Rezultatele recensamantlui, date finale

July 4, 2013 Actualitate, Favorite

statLa 20 octombrie 2011 populaţia stabilă a României era de 20.121.641 persoane, din care 10.333.064 femei (51,4%). Faţă de situaţia existentă la recensământul anterior, populaţia stabilă a scăzut cu 1.559,3 mii persoane (din care, 779,2 mii femei), în principal din cauza migraţiei externe.
Primele 6 judeţe, cu excepţia Municipiului Bucureşti (1.883,4 mii), ca număr de populaţie stabilă sunt Iaşi (772,3 mii), Prahova (762,9 mii), Cluj (691,1 mii), Constanţa (684,1 mii), Timiş (683,5 mii) şi Dolj (660,5 mii persoane). Covasna (210,2 mii), Tulcea (213,1 mii), Sălaj (224,4 mii), Mehedinţi (265,4 mii), Ialomiţa (274,1 mii) şi Giurgiu (281,4 mii) sunt judeţele cu cel mai mic număr de persoane ce fac parte din populaţia stabilă.

Distribuţia populaţiei stabile pe medii de rezidenţă
În municipii şi oraşe trăiesc 10.859 mii persoane, reprezentând 54,0% din totalul populaţiei stabile.
Faţă de situaţia de la penultimul recensământ, ponderea populaţiei stabile din mediul urban a crescut
cu 1,3 puncte procentuale în detrimentul mediului rural.

Structura populaţiei pe grupe de vârstă
La 20 octombrie 2011, copiii (0-14 ani) deţin o pondere de 15,9% în totalul populaţiei stabile,
populaţia tânără (15 – 24 ani) reprezintă un procentaj de 12,3%, persoanele mature (25 – 64 ani)
formează majoritatea (55,7%), iar persoanele în vârstă de 65 ani şi peste reprezintă 16,1% din total.
Persoanele în vârstă de 85 ani şi peste deţin o pondere de 1,3% în totalul populaţiei stabile.

Structura confesională a fost declarată de 18.861,9 mii persoane din totalul populaţiei stabile
şi arată că 86,5% dintre persoanele care au declarat religia sunt de religie ortodoxă; 4,6% s-au
declarat de religie romano-catolică, 3,2% de religie reformată, iar 1,9% penticostală. Ponderi între
0,4% – 0,8% au înregistrat următoarele religii: greco-catolică (0,8%), baptistă (0,6%) şi adventistă de
ziua a şaptea (0,4%). Persoanele de altă religie decât cele prezentate mai sus reprezintă 1,8% din
total. S-au declarat „fără religie” sau atei un procent de 0,2% din totalul populaţiei.

Structura după nivelul de instruire absolvit
Din totalul populaţiei stabile de 10 ani şi peste, 44,2% au nivel scăzut de educaţie (primar, gimnazial
sau fără şcoală absolvită), 41,4% nivel mediu (posticeal, liceal, profesional sau tehnic de maiştri) şi
14,4% nivel superior. La 20 octombrie 2011 erau 245,4 mii persoane analfabete.

Sursa: Institutul National de Statistica

Cuvinte cheie:

Leave a Reply